Blemish

Nie będziesz ofiarował Panu, Bogu twemu, wołu, ani bydlęcia, na którem by była skaza, albo jakakolwiek wada, gdyż to jest obrzydliwością Panu, Bogu twemu. Projekt Skaza/ Blemish dotyczy ważnej kwestii pewnego rodzaju recesji we współczesnej instytucji Kościoła Katolickiego jak i całego społeczeństwa. Archaiczny cytat ze Staro-testamentowej Księgi prawa, kontrastuje z osobami występującymi na zdjęciach, których pozy luźno nawiązują do chrześcijańskiej ikonografii i modelowych przedstawień Katolików. Zmiany które następują gwałtownie, zdają się przytłaczać religijne instytucje, które nie potrafią sobie z nimi radzić, reagując nań częstokroć wręcz agresją, nietolerancją i brakiem akceptacji. Problem jest istotny i dotyczy całego społeczeństwa, jak podają statystyki, w Polsce w roku 2012, ponad 60% społeczeństwa deklarowało przynależnośc do KRK. Natomiast w roku 2000 odsetek takich osob wynosił 85%. Oznacza to, że temat dotyczy większości naszego społeczeństwa i pokazuje gigantyczne zmiany jakie w nim zachodzą. Tworząc projekt chcieliśmy skłonić widza do rozważenia kwesti tolerancji, z naciskiem na religie i kontrkulture gdyż wydały się nam one najlepszym przykładem symultanicznie przebiegających, skrajnie różnych systemów wartości, które mimo to paradoksalnie przenikają się wzajemnie i oddziałowywują na siebie. Wykorzystaliśmy również doświadczenia wynikające z faktu naszego pochodzenia, tzn. Polski i Czech, które jeżeli chodzi o kwestie wyznaniowe, skrajnie się różnią, co zwróciło naszą uwagę i skłoniło do przemyśleń.

1
2
3
6
5
4